Adatkezelési Nyilatkozat

  1. 1. sz. melléklet

Személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruló

 

NYILATKOZAT

 

 

Alulírott,(név, e-mail cím) …………………………………………………………………………..……………………............, hozzájárulok ahhoz, hogy az Expo Consulting Kft., Expo Consulting Travel az általam megadott személyes adataimat kezelje a www.expobs.com weboldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztató alapján.

 

(  ) Pdf. formátumban kérem mellékletként e-mailben az Adatkezelési Tájékoztatót.

(  ) Nyomtatott formában kérem az Adatkezelési Tájékoztatót

 

Kijelentem, hogy a Tájékoztatót megismertem, megértettem.

 

Tudomásul veszem, hogy jelen hozzájárulásom visszavonásig érvényes, melyet bármikor visszavonhatok vagy korlátozhatok, élhetek a tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, tiltakozáshoz vagy adataim hordozhatóságához való jogommal. Kérhetem nyilvántartott személyes adataim törlését vagy helyesbítését.

 

Tudomásul veszem, hogy az Expo Consulting Kft. Expo Consulting Travel személyes adataimat harmadik természetes vagy jogi személynek továbbíthatja, mind Magyarországon, mind az Európai Unión belül, illetve azon kívül is, amennyiben az általam kért szolgáltatás teljesítése ezt szükségessé teszi.

 

Kelt:……………………………………………………………………………..

 

                                                                                                                      ……………………………………………………………….

                                                                                                                                                        Aláírás