Felhasználási feltételek

1. Jogi nyilatkozat (Felhasználási feltételek)

Jelen weboldalt az Expo Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban Expo Consulting Kft.) üzemelteti. (Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti M. u. 5-7.) A weboldal igénybevételével a felhasználó az alábbi feltételeket magára nézve elfogadja és tudomásul veszi.

A weboldal célja, hogy Ön tájékoztatást kapjon az Expo Consulting Kft. által nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatás megrendeléséről. Reméljük, hogy a weboldal tartalmát hasznosnak fogja találni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal megnyitásával, illetve a weboldalon található tartalom böngészésével Ön automatikusan – korlátozás és fenntartás nélkül - elfogadja és köteles betartani a jelen jogi nyilatkozat feltételeit, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa át az alábbi feltételeket.

Amennyiben a jelen feltételek valamely rendelkezésével kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hogy az office@expobs.com címen jelezze, és a lehető legrövidebb időn belül választ adunk kérdéseire.

2. Felhasználó

A weboldal használatával elismeri, hogy rendelkezik a weboldal használatához szükséges megfelelő kompetenciával és szakértelemmel.

Elismeri továbbá, hogy a weboldalra történt belépést megelőzően meggyőződött arról, hogy a weboldal vírustól mentes, az működőképes állapotban van. Kifejezetten kizárjuk a vírusok és az egyéb kalózprogramok által okozott károkért való felelősségünket.

Az Expo Consulting Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

3. Tartalom használata, szellemi tulajdon

A weboldalon megtalálható valamennyi szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra stb. kizárólagos tulajdonosa az Expo Consulting Kft. A weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult annak többszörözésére, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A fentiekben részletezett feltételektől eltérő vagy azokat sértő használattal szemben szerzői jogi, polgári jogi és büntető jogi eszközökkel lépünk fel.

4. Adatvédelem

Az Expo Consulting Kft. kötelezettséget vállal, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az Expo Consulting Kft. mindenkor érvényes Adatkezelési Szabályzatban és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakban, illetve a hatályos jogszabályokban.

Jelen oldal létrehozása és működtetése kapcsán az üzemeltető teljes mértékben figyelembe vette és veszi a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit. E körben üzemeltető kijelenti, hogy a tudomására jutott, illetve általa kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli engedélye nélkül jogszabályi kötelezettség hiányában 3. személynek nem adja át.

A weboldal használata során a használó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Az ily módon létrejött adatbázist üzemeltető kizárólag statisztikai célokra az oldal fejlesztése körében használja fel. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnésével egyidejűleg haladéktalanul, illetőleg a felhasználó kifejezett ez irányú kérésére 24 órán belül üzemeltető a rendszeréből törli.